Ik zoek personeel

Het personeelstekort in de zorg is al jaren een groot probleem. Adviesorganen brengen het ene na het andere alarmerende rapport uit en de brancheorganisaties luiden de noodklok. Toch blijft het personeelstekort een echt hoofdpijndossier.

Uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn blijkt dat we dit jaar 2022 in het slechtste geval al 74.000 mensen tekort komen. Kijken we naar de voorspellingen in 2030 is er maar een conclusie mogelijk:

Dit gaat niet goed

Vijf oorzaken personeelstekort!

1. Vergrijzing

Het aantal oudere patiënten groeit en de zorgmedewerkers vergrijzen zelf ook.

2. Opleidingseisen

Om goede zorg te kunnen leveren stellen zorginstellingen nogal wat opleidingseisen aan hun personeel. Logisch, maar daardoor is het lastig om zonder zorgopleiding in te stromen.

3. Werkdruk

Veel zorgpersoneel ervaart de werkdruk als veel te hoog. De hoeveelheid administratieve lasten, druk om sneller te werken, te veel uren maken en moeilijker taken.

4. Uitstroom

Personeel verlaat de zorg door vergrijzing en onvrede! Die onvrede kent vele oorzaken. De manier van werken en aansturing, uitdaging, secundaire arbeidsvoorwaarden, salaris, weinig flexibele contracten en het ontbrekende gevoel van waardering en vrijheid.

5. Onvoldoende instroom

Het is tekort door de bocht om te stellen dat jongeren niet meer voor de zorg kiezen, dat doen ze namelijk wel. In het studiejaar 2020/2021 starten 140.000 studenten aan een zorg-of welzijnsopleiding op mbo-, hbo-of wo-niveau. Het is alleen niet genoeg. Er zullen dus nog meer jongeren voor een zorgcarriere moeten kiezen. Daarom moet het aantrekkelijker worden gemaakt.

Kom in de Zorg Oplossingen

Kom in de Zorg heeft om de hier bovengenoemde problemen op te lossen samenwerking gezocht met partners die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan om het personeelstekort in de zorg te verminderen.

Probleem 1 vergrijzing kan enkel worden opgelost als probleem 5 onvoldoende instroom wordt opgelost.

Kom in de Zorg heeft met partner Recruitment Backoffice de mogelijkheid om flexibelere arbeids overeenkomsten aan te gaan.Tevens werkt Kom in de Zorg samen met een groot aantal scholen in Nederland om verschillende banen in de zorgsector extra aandacht te geven en meer te promoten. Dit door extra voorlichtings dagen en de alle zorginstellingen in een vroeg stadium actiever te betrekken bij de zoektocht naar geschikte banen in de zorg.

Met Thomas International BV heeft Kom in de Zorg een partner die met verschillende assessments scholieren/ studenten kan testen. Zijn zij wel geschikt voor de zorgsector? Uit de test resultaten worden eigenschappen om te kunnen werken in de gezondheidszorg snel zichtbaar. Nauwkeurig, Methodisch,Veerkrachtig, Mensgericht, Betrouwbaar, Zelfmotivatie, Logisch en Proactief zijn belangerijke eigenschappen die in de zorg onmisbaar zijn. Vroegtijdig testen levert voor een zorginstelling en voor een scholier of sollicitant  een groot voordeel op bij een selectie procedure. Door de samenwerking met Thomas International kunnen er verschillende assesmensts worden afgenomen en kunnen HR managers van zorginstellingen worden opgeleid om bestaand personeel / nieuw personeel ook zelf te testen. Deze testen zijn niet gratis maar worden in een abonnement vorm door Kom in de Zorg tegen een zeer gereduceerd tarief aangeboden.

Zorginstellingen investeren fors in het plaatsen van vacatures op de verschillende vacatures sites. Kom in de Zorg heeft met de medische banenbank een afspraak gemaakt over de prijs voor het plaatsen van een vacature. Zorginstellingen met een abonnement kunnen tot 50% korting krijgen op plaatsen van 3 tot 15 vacatures per jaar. Een plaatsing zonder abonnement voor 3 maanden kost € 395, Met een abonnement van Kom in de Zorg slechts €197,50!

Kom in de Zorg kan door de samenwerking met scholen en de vaste partners een intensievere zoektocht naar geschikt zorgpersoneel realiseren.

Bekijk de abonnementen

 

Voordelen voor werkgevers

  • Tevreden werknemers
  • Betere secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Bespaar op personeelskosten

Nu afsluiten

Wij werken samen met
© 2023 Kom in de zorg
Website door Linqq.nl